Lekcją otwartą z serii zajęć  otwartych z języka angielskiego opartych na metodzie CLIL,  PSP nr 2 rozpoczęło przygotowania do stworzenia w przyszłości oddziałów dwujęzycznych.

 Temat pierwszych tego typu  zajęć brzmiał: Kamishibai story ‘There is no a better class than us”.  Integrujemy się poprzez słuchanie, mówienie,  czytanie  i pisanie w języku angielskim. Lekcja otwarta została przygotowana i przeprowadzona przez Anetę Gregorczyk, nauczycielkę języka angielskiego i jednocześnie wychowawczynię klasy 4a. 2

6 października 2017r. uczniowie grupy II ww. klasy  w czasie zajęć wysłuchali historii obrazkowej w języku angielskim autorstwa Anety Gregorczyk. Przedstawienie zostało zaprezentowane w formie  japońskiego teatru Kamishibai, czyli drewnianego mini teatru z kartami przedstawiającymi historię. Bohaterami spektaklu byli sami uczniowie klasy 4a, a opowiadanie miało za zadanie zintegrować społeczność klasy innowacyjnej, kształtować postawę solidarności z innymi w przypadku sytuacji problematycznych, uświadomić  konieczność pomagania sobie nawzajem
oraz nawiązywało do zagadnienia tolerancji.

Zajęcia otwarte z języka angielskiego oparte zostały  na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) tj. zintegrowane kształcenia przedmiotowo – językowe. Oznacza to, iż  uczniowie ucząc się języka angielskiego rozwijali jednocześnie swoją wiedzę z muzyki, plastyki, historii i  informatyki. Oglądając i słuchając opowiadania Kamishibai w języku angielskim, uczniowie słuchali muzyki Piotra Czajkowskiego, a w trakcie późniejszych ćwiczeń poznali kilka faktów z jego życia i mieli okazję zapoznać się z zapisem i wymową  nazwiska kompozytora w języku angielskim i rosyjskim.

Wprowadzeniem do tematu lekcji było przybliżenie uczniom zagadnienia teatrzyku Kamishibai, kiedy
to uczniowie  mieli okazję poznać kilka słów w języku japońskim. Spektakl oraz wszystkie ćwiczenia aktywizowały uczniów całej grupy do słuchania i reagowania werbalnego i niewerbalnego, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim i nie tylko!

Uczniowie ww. klasy innowacyjnej realizują zagadnienia programu autorskiego, który realizowany jest
na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego. Przeprowadzone zajęcia otwarte z języka angielskiego pokazały, że w szkole publicznej można z powodzeniem nauczać i uczyć się języka obcego w sposób niekonwencjonalny, z wykorzystaniem wyszukanych form i metod nauczania oraz z użyciem niecodziennych środków dydaktycznych.

Aneta Gregorczyk