Operator Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu – Ciepłownia Miejska Sp.z o. o. posiada do wynajęcia powierzchnie biurowe w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36.

Informujemy, że pomieszczenie Operator oferuje do użyczenia bez czynszu. Wynajmujący pokrywa jedynie koszty użytkowania (energia elektryczna, woda, odpady komunalne).
Kontakt pod numerem tel. 607 661 614

info: Urząd Miejski w Szydłowcu