To duże osiągnięcie i wyróżnienie w tej dziedzinie. Przypomnę, że jej istotą jest układanie zadań szachowych, które realizują skomplikowane idee i niejednokrotnie są trudne do rozwiązania. Dla osiągnięcia sukcesu (a dały go przyznane nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych) nasz szachista pracował od 1992 r., kiedy to zainteresował się kompozycją szachową, do chwili obecnej, z niewielką przerwą w latach 2009- 2012. Opublikował około 150 kompozycji szachowych.

W przyznanym certyfikacie Polskiego Związku Szachowego napisano, że I kategorie w kompozycji szachowej przyznaje się Marianowi Frąkowi „za wybitne osiągnięcia twórcze i sportowe” Certyfikat podpisali wybitni polscy arcymistrzowie: Waldemar Tura (jego osiągnięcia w kompozycji obecnie są największymi) i Piotr Murdzia, wielokrotny mistrz świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, pełniący obecnie funkcję Sekretarza Generalnego PZSzach. Przyznanie certyfikatu jest równoznaczne z dołączeniem Mariana Frąka do spisu polskich problemistów szachowych. Jest on 45-tym problemistą w historii PZSzach, a są wśród nich tak wielkie postacie jak Dawid Przepiórka, Marian Wróbel (mistrz świata w dwuchodówce- macie w 2 posunięciach ) a ze współczesnych wymieniony już Waldemar Tura czy Jan Rusinek, oraz wielu innych. Nasz problemista ma w najbliższym czasie szansę osiągnąć kolejny wyższy tytuł kandydata na mistrza krajowego. Osobiste gratulacje i życzenia złożył mu Waldemar Tura, który w kompozycji szachowej ma tytuł arcymistrza międzynarodowego i najwięcej jego kompozycji znalazło się w albumach Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Dodam, że Marian Frąk jest ponadto literatem (członkiem grupy literackiej „Wiklina” w Skarżysku Kam.), działaczem społecznym (głównie na rzecz niepełnosprawnych) i sportowym oraz byłym samorządowcem (m.in.przewodniczącym Rady Miejskiej w Szydłowcu ), mł. insp. (odpowiednik podpułkownika) policji w stanie spoczynku. Z wykształcenia jest mgr matematyki, a podyplomowo ukończył prawo. Swego czasu był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Pochodzi z gm. Orońsko, a od 1985 r. jest mieszkańcem Szydłowca, gdzie uczęszczał do szkoły średniej – Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Odznaczony jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „GLORIA ARTIS” (Chwała Artyście). Kompozycja szachowa również należy do dziedzin sztuki (szachowej). Zasłużone Gratulacje!!

info: Michał Kojara – sekretarz Klubu Szachowego „Wieża”certfyikatfrak1