Zwiedzający z dużym zainteresowaniem oglądali prezentowane instrumenty, przyglądając się pięknym detalom i ornamentom eksponatów. Pracownicy Muzeum opowiadali zainteresowanym ciekawostki dotyczące poszczególnych eksponatów i odpowiadali na pytania dociekliwych.

Przerwa Koncertu Walentynkowego, który odbywał się przy pełnej sali koncertowej, była świetną okazją dla słuchaczy do obejrzenia wystawy Mediterranea. W ten wieczór zakochanych dużym zainteresowaniem cieszyły się gitarolutnie, zwane także lutniami romantycznymi, a w szczególności tzw „Bohunowa lutnia” – instrument, który zagrał w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem w reż. Jerzego Hoffmana.

Zwiedzających zaciekawiła i zaskoczyła włoska harmonia „Tosca” z pomniejszaną damską klawiaturą, oraz bogactwo i różnorodność zbiorów w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Zauroczona publiczność deklarowała odwiedziny w Zamku Szydłowieckich – siedziby Muzeum.