Przegląd jest organizowany pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Celem Przeglądu jest zaktywizowanie młodzieży szkolnej w promocji swoich ”małych ojczyzn” i odkrycie talentów fotograficznych (operatorskich).

W przeglądzie zostaną zaprezentowane filmy, 3-5 minutowe, nakręcone wyłącznie aparatami telefonicznymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkolną. Prace uczniów będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Filmy oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli organizatorów i specjalistów z zakresu sztuki filmowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Przeglądu.

Przegląd jest organizowany pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik – Rostkowskiej.

Partnerami przedsiewzięcia są starosta szydłowiecki oraz burmistrz Szydłowca.