A bardziej serio – zgromadzone przez nas rysunki świadczą, że instrumenty muzyczne są przedmiotem żywej fascynacji dzieci, ciekawi je ich skomplikowana budowa, użyte elementy zwierzęce (szokujące! dudy i sierszeńki), sposoby wydobywania dźwięku oraz kontekst w jakim występują. MLIM przygotowuje zajęcia edukacyjne by wzbogacić dziecięcą wiedzę o muzyce, nauczyć jej słuchania, zapoznać z typologią instrumentów, rozwinąć wrażliwość i zachęcić do obcowania z muzyką na co dzień. Nie tylko ludową.

W gablotach i magazynach MLIM „śpią”, często nieczynne już, narzędzia muzyczne, które były świadkami wielu estetycznych wzruszeń, ważnych obrzędów i hucznych zabaw w życiu kilkunastu pokoleń. Mamy nadzieję, że będą inspiracją także dla następnych.