Od początku powołania Rady w 2012 r. jej członkiem jest również Prezes Telewizji Polskiej, dr Juliusz Braun. Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, jak też ocenia i opiniuje jego działalność.

Podczas tegorocznych obrad Rada wyraziła podziw i uznanie dla dokonań Muzeum, w ostatnim roku działającego w ekstremalnych warunkach – w remontowanym obiekcie, a mimo tego podejmującego i rozwijającego szereg ważnych inicjatyw tak w Szydłowcu jak i w kraju. Aktywność instytucji, propagowanie wagi jego zbiorów zaowocowało nagrodami dla Muzeum oraz współpracą z wieloma instytucjami w Polsce. W ostatnich kilkunastu miesiącach Muzeum zorganizowało kilka wystaw poza siedzibą: w Kielcach – w Filharmonii Świętokrzyskiej, w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, w Muzeum Podlaskim, w Warszawie – w Forcie Kręglickich, w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – w czasie trwania Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, użyczyło swoje zbiory na ekspozycje, m.in. do Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Narodowego w Kielcach, do Muzeum w Przysusze. Kolejne instrumenty z szydłowieckich zbiorów czekają na wyjazd m.in. do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. Za środki uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz za środki Powiatu Szydłowieckiego Muzeum zakonserwowało kilkadziesiąt instrumentów oraz innych muzealiów, pozyskało z Ministerstwa środki na kolejne konserwacje muzealiów i zakup cennego obrazu o tematyce muzycznej. W czerwcu MLIM otwiera wystawę na zamku w Lublinie, w Muzeum Okręgowym. Warsztaty gry na instrumentach zorganizowane przez Muzeum za środki ministerialne docenione zostały także w materiale filmowym ministerstwa, promującym Rok Oskara Kolberga.

Głównym zadaniem szydłowieckiego muzeum na najbliższe miesiące i lata jest przygotowanie nowych ekspozycji, zaplanowanych na znacznie większych niż dotychczas powierzchniach zamku (ok. 720m², wcześniej ok. 300m²), które Muzeum pozyskuje dzięki dobrej współpracy i życzliwości Gminy Szydłowiec – administratora zamku. Według nowych koncepcji, przedstawionych na obradach Rady i przez nią pozytywnie zatwierdzonych, ekspozycje stałe, zlokalizowane na 1 i 2 piętrze skrzydła wschodniego i części skrzydła północnego zamku, obejmować będą nie tylko problemowe, interdyscyplinarne prezentacje instrumentarium ludowego i profesjonalnego, część komnat poświęconych będzie tematowi historii Szydłowca, dziejom zamku i jego właścicielom. Wybrane pomieszczenia będą spełniały funkcje ekspozycyjno-edukacyjne. Realizacja tak szeroko zakrojonej koncepcji Muzeum możliwa jest dzięki zrozumieniu i aktywności Samorządu Województwa Mazowieckiego, który na potrzeby Muzeum planuje zakupienie zlokalizowanej przy zamku nieruchomości. Celem zakupu jest stworzenie w najbliższej perspektywie budynku administracyjnego dla Muzeum, mieszczącego pracownie, magazyny zbiorów, magazyny gospodarcze i garaże. „Wyprowadzenie” biur i magazynów z zamku pozwoli uwolnić jego historyczne, dekorowane XVI-wiecznymi polichromiami oraz stropami kasetonowymi wnętrza i udostepnienie ich zwiedzającym. Zagospodarowanie części zamku przez Muzeum zbiorami własnymi, zakupami, obrazami-depozytami z innych muzeów, zaangażowanie w projekt organizatora Muzeum – Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz harmonijna współpraca Muzeum z Gminą Szydłowiec, pozwolą stworzyć nie tylko placówkę godną swego historycznego pierwszeństwa – pierwszego tego typu w Europie profesjonalnie zorganizowanego muzeum ludowych instrumentów muzycznych jednego kraju i jedynego w Polsce tego typu specjalistycznego muzeum, pozwoli wykreować jego siedzibę – zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów na ważny ośrodek kultury w województwie i w kraju.

Sponsorem obrad była Restauracja „Lodownia” w Szydłowcu, goszcząca Członków Rady w swojej siedzibie.