Instrumenty, ukazane w parku ikonograficznym rzeźb, obrazów, fotogramów i innych elementów ekspozycyjnych użyczonych z Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, fundacji „Muzyka Znaleziona” i właścicieli prywatnych, zwracała uwagę na wielką ich popularność, dyktującą rozkwit ich wytwórstwa do poł. XX w . Dynamiczną, autorytarną osobowość harmonii uwypuklała oprawa plastyczna.

Autorem pomysłu, scenariusza, realizatorem wystawy jest dr Aneta Oborny – od dwóch lat dyrektor szydłowieckiej placówki, wykładowca kieleckich uczelni wyższych, autorka recenzji muzycznych, artykułów naukowych i dwóch książek z zakresu tematyki kultury muzycznej. W tym roku dr Oborny, decyzją ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego uzyskała uprawnienia kustosza dyplomowanego.

Wystawa „Harmonie – gra cały świat”, recenzowana przez etnomuzykologa, prof. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego, zrealizowana została dzięki finansowej współpracy Powiatu Szydłowieckiego.