Zmiany dotyczą abonentów, którzy:

1. odbierają sygnał przez zwykłą antenę telewizyjną. Powinni sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora czy ma on wbudowany dekoder MPEG-4 (takie dekodery montowane są w telewizorach nowego typu). Jeśli nie ma takiego dekodera, należy go dokupić i dołączyć do telewizora. W obydwu przypadkach warto sprawdzić czy antena, dzięki której odbieramy sygnał jest prawidłowa. W tym celu warto skorzystać z telegazety TVP2 – strona 791. Jeśli wyświetlany obraz nie jest poprawny, instalacja antenowa wymaga prawdopodobnie naprawy lub wymiany;

2. odbierają sygnał za pomocą antenowych instalacji zbiorowych tzw. AIZ (np. w budynkach wielorodzinnych) – obowiązek ich modernizacji lub wymiany spoczywa jednak na zarządcach lub właścicielach budynków.

Uwaga na oszustów! Sprzęt (telewizor, dekoder lub antenę) kupuj tylko w sprawdzonych sklepach. Nie wpuszczaj do domu obcych osób pod pozorem sprawdzenia telewizora lub anteny – jeśli zauważysz takie osoby, poinformuj policję. Pamiętaj też, że naziemna telewizja cyfrowa jest bezpłatna – jeśli zauważysz osobę, która oczekuje dodatkowej opłaty za jej odbiór także poinformuj policję. Nie kupuj telewizora, dekodera lub anteny na targowiskach, nie korzystaj ze sprzedaży obwoźnej sprzętu – taki sprzęt trudno jest skontrolować i może się okazać, że jest nieodpowiedni do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Kupuj sprzęt w zaufanych miejscach, bo sprzedawca urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej jest zobowiązany:

  • poinformować konsumenta o tym, czy wybrany telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej;
  • uzyskać oświadczenie nabywcy o tym, że świadomie dokonuje zakupu sprzętu nieprzystosowanego do odbioru NTC;
  • umieścić w widocznym miejscu informację o tym, że tylko odbiorniki spełniające określone wymagania techniczne umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Która antena jest odpowiednia? Do odbioru zarówno sygnału cyfrowego jak i analogowego stosuje się taką samą antenę. Oznacza to, że nie istnieją anteny specjalnie przeznaczone do odbioru cyfrowego. Oferowanie takiego sprzętu nie ma nic wspólnego z zagadnieniami technicznymi.

  • nie zaleca się stosowania anten ze wzmacniaczami, które wymagają zasilania elektrycznego (mogą zniekształcać lub zakłócać sygnał cyfrowy);
  • stosowanie anteny pokojowej jest możliwe pod warunkiem, że znajdzie się ona w niewielkiej odległości od stacji nadawczej(odbiór warunkować będzie jednak miejsce ustawienia w pomieszczeniu, obiekty znajdujące się w otoczeniu itp.);
  • im dalej od nadajnika tym antena powinna być wyżej zainstalowana i być bardziej złożona (montaż anteny na dużej wysokości należy zlecić specjaliście bo może się to wiązać z pracą na wysokości).

Jeśli sygnał cyfrowy po wyłączeniu sygnału analogowego w Państwa domu jest zakłócany lub zanika, proszę ponownie wyszukać programy. Jeśli pomimo wyszukania programy się nie pojawią problem można zgłosić do delegatury UKE w Warszawie – (22) 622 73 99.

bezpłatna infolinia: 800 007 788

www.cyfryzacja.gov.pl