informacji udzieliła Pani Jolanta Kozłowska – prezes Fundacji „BLIŻEJ SIEBIE” (na zdjęciu)