Dnia 23 stycznia o godzinie 9.00 nastąpiło oficjalne otwarcie punktu aptecznego przy ulicy Szydłowieckiej 142 w Jastrzębiu.

Punkt apteczny otworzony został dla mieszkańców gminy Jastrząb, aby przede wszystkim ułatwić im bliższy i wygodniejszy dostęp do leków, jak również innych artykułów farmaceutycznych.

Przedstawiciele gminy mają nadzieję, że zachęcą tym również mieszkańców pobliskich gmin do robienia zakupów w lokalnym punkcie aptecznym.

Przy otwarciu i przecięciu wstęgi wzięli udział: Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha, właściciel „Apteki Osiedlowe”, Benedykt Rak, przewodniczący Rady Miejskiej, Sławomir Bińkowski, wiceprzewodniczący, Wojciech Warso, sekretarz Gminy Jastrząb, Agnieszka Dąbrowska, kierownik Referatu, Mariusz Tomczyk, ksiądz proboszcz, Zbigniew Tuchowski, pracownicy punktu aptecznego oraz mieszkańcy gminy Jastrząb.

Punkt ten jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 1:800 natomiast w sobotę od godziny 7:30 do 14:00.

Info i foto: Urząd Miasta w Jastrzębiu