25 czerwca odbył się odbiór zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Szydłowiec-Wysocko, dł. 300mb” realizowanego wspólnie przez Powiat Szydłowiecki i Gminę Szydłowiec.

Wykonawcą prac była firma BUDROMOST – STARACHOWICE Spółka z.o.o. Zadanie to opiewało na kwotę blisko 100 000 złotych, z czego 50% finansowała Gmina Szydłowiec.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu