28 września w miejscowości Wilcza Wola, odbył się odbiór urządzeń na placu zabaw. Z pewnością ucieszą i posłużą one przez wiele lat najmłodszym mieszkańcom sołectwa.

Zadanie „Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli” współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 zostało zrealizowane. Plac zabaw został doposażony m.in. o huśtawkę sprężynową Śmigło RYŚ, system gimnastyczny, tunel, mostek linowy, skoczki, drążki gimnastyczne, ścianę linową i wiele innych, które uzupełniły dotychczasowy kompleks.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale sołtys miejscowości Wilcza Wola Martyny Gołąbek.

Koszt doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem wyniósł 21 000 złotych, 10 000 złotych stanowi dofinansowanie w ramach MIAS 2021.

Wykonawcą zlecenia była firma COMES Sokołowscy.

info: UM Szydłowiec