Tag: odbiór pracy

Przebudowy dróg w gminie Jastrząb

Przebudowy dróg w gminie Jastrząb

Samorząd
0
1070
W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie w ramach którego wykonano zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. ...
Świetlica wiejska w Zdziechowie z nowymi schodami wejściowymi

Świetlica wiejska w Zdziechowie z nowymi schodami wejściowymi

Szydłowiec
0
750
W ostatnim tygodniu września odbył się odbiór prac wykonanych w świetlicy wiejskiej w Zdziechowie w ramach zadania pod nazwą „Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec, poprzez modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku oraz remont ...
Nowe oświetlenie w Krogulczy Mokrej

Nowe oświetlenie w Krogulczy Mokrej

Powiat
0
860
21 września odbyło się protokolarne odebranie prac wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej".