W ramach projektu Cyfrowa Gmina finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina Mirów zakupiła system wspomagający obsługę rady gminy Mirów.

Zakupiony system informatyczny umożliwi całkowitą eliminację dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej dystrybucji przy pomocy intuicyjnej aplikacji dla Radnych. Wszystkie dokumenty zarówno na sesje jak i posiedzenia komisji rady, radni będą mogli przeglądać na zakupionych tabletach, na których również będą odbywać się głosowania. Dodatkowo gmina wyposażyła salę konferencyjną w zestaw mikrofonów, które usprawnią pracę przy tworzeniu napisów do nagrań z sesji.

Każda sesja będzie transmitowana w internecie na specjalnie dedykowanym serwerze transmisji w zgodności z najnowszymi przepisami w tym RODO. Koszt wdrożenia systemu wraz z licencjami, wsparciem, szkoleniem, tabletami, mikrofonami, aktualizacjami oraz pomocą techniczną to 34.967,86 zł.

Wprowadzenie wspomnianych udogodnień przyniesie wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim ograniczy koszty funkcjonowania urzędu, poprawi wymianę informacji, a także ułatwi dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób niedosłyszących.

Info. gmina Mirów