Wczoraj odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek-budowa chodnika-etap III.” – zadanie było współfinansowane przez Gminę Szydłowiec.