W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej szkoły podstawowej naukę rozpoczną:

dzieci 7-letnie, dla których jest to obowiązek;

dzieci 6-letnie na wniosek rodziców pod warunkiem że:

• dziecko odbyło roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, lub

• rodzic uzyskał opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Dzieci urodzone w 2009 r., które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej.

Również dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca br. będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Od 1 września 2016 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obejmie dzieci 6 letnie, natomiast dla dzieci 5 letnich został on zniesiony.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące edukacji dzieci w roku szkolnym 2016/2017 udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownik Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3a, tel. 48 617-14-52.