Burmistrz Szydłowca Artur Ludew wydał zarządzenie o wyborach radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu w placówkach oświatowych.

Wybory odbędą się już niebawem bo 16 listopada 2017 roku. Następnego dnia mamy poznać wyniki wyborów.

Powołana została również Gminna Komisja Wyborcza w celu koordynacji wyborów w placówkach oświatowych w składzie: Michał Kwiatek, Ilona Mamla i Paweł Barczyński.

TUTAJ możecie zapoznać się z „Regulaminem” wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w placówkach oświatowych.

Prawo wybierania i wybieralności przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich na terenie Gminy Szydłowiec, zamieszkującym Gminę Szydłowiec.

Warto w tym miejscu dodać, że portal Nasz Szydłowiec już we wrześniu i październiku 2015 roku pisał o tym, że radni szydłowieckiej Młodzieżowej Rady Miejskiej powinni być wybierani w szkołach. Wówczas postanowiono inaczej i radni „młodzieżówki” zgłaszali się sami, a burmistrz przyjmował ich w szeregi rady. Dziś cieszy, że argumenty mediów lokalnych są czasami wysłuchiwane.