Póki co informacja nie została podana do wiadomości publicznej przez Urząd Miejski w Szydłowcu, jednak portal Nasz Szydłowiec potwierdził tę informacje u francuskiego źródła czyli u burmistrza/mera miasta Beynes Alaina Bricaulta.

Zadaliśmy francuskiemu włodarzowi w trakcie rozmowy kilka pytań, na które dość ogólnie odpowiedział. W najbliższym czasie postaramy się uzyskać odpowiedź od szydłowieckich włodarzy na temat współpracy z francuskim miastem, a także z osobą odpowiedzialną za kontakty z nami z ramienia Beynes (o której wspomina francuski burmistrz)

Poniżej pełna odpowiedź Alaina Bricaulta:

„Fakt, że tak szybko, po tym jak gościliśmy Waszą delegację, skontaktowaliście się ze mną bardzo mnie poruszył.

Nie znam jeszcze Polski, ale zawsze słyszałem pochlebne rzeczy na temat Waszego pięknego kraju. Od razu zawiązała się nić sympatii pomiędzy mną a Waszym burmistrzem i członkami jego ekipy, podczas ich wizyty w Beynes. Wizyty, która niestety była za krótka!

Oczywistym jest, że pojawi się współpraca pomiędzy naszymi miastami, jednak Wasza organizacja jest zupełnie inna niż nasza…

W rzeczy samej, to Burmistrz i jego ekipa rozpoczyna proces „bliźniaczenia” (l’opération de jumelage – wikipedia mówi, że jest to termin opisujący zjednoczenie dwóch miast lub szkół) jednak organizacją naszych wymian zajmuje się Comité de Jumelage, którego przewodniczącą jest Marie-Françoise CHABRELIE, którą swoją drogą poznaliście.

Mam nadzieję szybko ponownie spotkać moich polskich przyjaciół, którzy pomogą mi odkryć Wasz uroczy kraj oraz jego mieszkańców. Ja, podobnie jak Wasz burmistrz, łatwo nawiązuje nowe znajomości! Tak więc z przyjemnością pojawię się u Was w najbliższych miesiącach.” (na końcu artykułu oryginalna wersja odpowiedzi)

 

Francuskie Beynes nie będzie pierwszym miastem partnerskim naszego Szydłowca, w ostatnich latach wiedzieliśmy, słyszeliśmy lub nie mieliśmy pojęcia m.in. o rumuńskim mieście Turda (to za kadencji obecnego burmistrza) lub o niemieckim miasteczku Bad Neuenahr – Ahrweiler, które było naszym partnerem w latach 90-tych ubiegłego stulecia (to prawdopodobnie za kadencji burmistrza Romana Środy).

Zanim zaczniemy się podniecać, że naszym partnerskim miastem będzie miasteczko francuskie leżące nieopodal Paryża przypomnijmy sobie, że z partnerstwa z miastami wymienionymi wyżej praktycznie nic nie zyskaliśmy. Jeśli jednak coś to na pewno niewiele o tym wiadomo. 

Rumuńska Turda okazała się totalnym niewypałem. Skorzystali jedynie delegacji naszego miasta, którzy urządzili sobie w sierpniu 2011 roku dwudniową wakacyjną wycieczkę by zwiedzać i pozować do słonecznych zdjęć na tle ciekawych krajobrazów. Nie wykorzystano tego, że w rumuńskim mieście jest dobrze rozwinięty przemysł materiałów budowlanych, chemicznych czy szklarskich. Rumuńska Turda to również uzdrowisko i dobrze rozwinięte miasto pod względem turystycznym. Oprócz tego, że szydłowieccy włodarze na czele z przewodniczącą Krystyną Bednarczyk byli tam i podpisali uroczyście partnerstwo nie wiemy nic. Być może wina leży po stronie rumuńskiej, co jednak nie zmienia opisywanego faktu.

Sprawa niemieckiego miasteczka również wyglądała na zaniedbaną. O ile jeszcze za kadencji burmistrza Środy organizowane były wyjazdy mieszkańców Szydłowca do pracy w Bad Neuenahr – Ahrweiler, o tyle za kadencji następnych władz całkowicie zaniechano tych praktyk. 

Jak widać doświadczenia Szydłowca z miastami partnerskimi w ostatnich latach nie wyglądają najlepiej. Być może z francuskim Beynes będzie inaczej i Szydłowiec skorzysta na tej współpracy. Być może jest to pierwszy krok by wykorzystać potencjał naszego miasta po skończonej rewitalizacji. Być może będzie to początek ruchu turystycznego. 

Póki co czekamy, aż sprawa zostanie oficjalnie ogłoszona. Zarówno naszemu miastu jak i francuskiemu potencjalnemu partnerowi życzymy samych korzyści płynących z takiego partnerstwa. Na koniec mała rada. Oczywiście fajnie mieć francuskiego partnera, ale może warto również poszukać partnera gdzieś w Polsce, miasta które turystycznie i przemysłowo rozwija się zdecydowanie lepiej niż Szydłowiec? Oprócz tego, miasta, które powierzchniowo i ludnościowo jest do nas podobne? 

W internecie o Beynes w języku polskim ciężko znaleźć wystarczająco dużo informacji. Mimo wszystko warto poszperać po francuskich stronach lub obejrzeć zdjęcia ciekawych krajobrazów. 

Wersja oryginalna odpowiedzi z Francji:

„Le fait que vous preniez contact avec nous aussi rapidement après la visite de votre délégation me touche beaucoup.

Je ne connais pas encore la Pologne, mais j’ai toujours entendu des choses élogieuses sur votre beau pays. J’ai immédiatement sympathisé avec votre Maire et les membres de la délégation lors de la visite à Beynes. Visite qui fut malheureusement trop courte !

Il est évident que la coopération entre nos Villes va s’engager mais notre organisation est différente de la votre…. En effet, le Maire et l’équipe municipale lancent l’opération de jumelage mais l’organisation de nos échanges est gérée par un Comité de Jumelage dont la présidente est Marie-Françoise CHABRELIE, que vous avez d’ailleurs rencontrée.

J’espère retrouver rapidement mes amis polonais pour qu’ils me fassent découvrir votre charmant pays, ainsi que ses habitants. Je suis comme votre Maire, j’ai le contact facile ! Au plaisir donc d’aller à votre rencontre dans les prochains mois.”