Nadesłane projekty zostały umieszczone na stronie Konkursu i jego oficjalnym profilu na portalu Facebook. Internauci będą mogli głosować na najlepsze zgłoszenia od 23 listopada do 28 listopada 2013 r. do godz. 12:00. Głosy internautów będą stanowiły 50% oceny końcowej projektów, drugie 50 % będzie stanowiła ocena Jury.

SWÓJ GŁOS NA SZYDŁOWIEC MOŻECIE ODDAĆ KLIKAJĄC W PONIŻSZĄ GRAFIKĘ:

Konkurs organizowany jest przez Polską Unię Onkologii. Zgodnie z jej zapisami statutowymi, celem Unii jest prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która weszła w życie w dniem 1 lipca 2005 r. Polska Unia Onkologii, prowadząc Konkurs Zdrowa Gmina, dąży do podniesienia stanu zdrowotności i wiedzy społeczeństwa o metodach zwalczania raka. Skupia się również na minimalizacji negatywnych społecznie skutków chorób onkologicznych.