PROGRAM

Piątek 18.01.2013 r. – Szydłowiec Godz. 15.00, Rynek Wielki w Szydłowcu

Rozpoczęcie uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych , kombatantów, Miejskiej Orkiestry Dętej, Związku Strzeleckiego i uczniów szkół Gminy Szydłowiec, gości i mieszkańców.

Odsłonięcie tablicy poświęconej 150 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Godz. 15.30, kościół św. Zygmunta

Msza św. w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 r. Złożenie kwiatów na płycie pamiątkowej księdza Aleksandra Malanowicza.

Godz.16.15

Przejazd delegacji uczestniczących w uroczystości na cmentarz parafialny, złożenie kwiatów na grobach poległych Powstańców.

Godz. 16.45

Złożenie kwiatów przy figurze poświęconej Powstańcom przy ulicy Kąpielowej.

Godz. 17.00,Zamek w Szydłowcu

Uroczystości patriotyczne na Zamku.