W dniu 7 października 2016 r. o godz. 14.00 na Rynku Wielkim odbędzie się spotkanie otwarte oraz debata z interesariuszami rewitalizacji, podczas których zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.

Będzie także możliwość wniesienia do protokołu swoich uwag, opinii i propozycji.

Po zakończeniu debaty o godz. 16.00, odbędzie się spacer studyjny po obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Zbiórka chętnych do uczestnictwa w spacerze około 15.50 przed wejściem do Urzędu Miejskiego.

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

  1. na stronie Gminy Szydłowiec w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.szydlowiec.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia – TUTAJ klikajcie w załączniki (!)
  2. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@szydłowiec.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec,
  3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pokój nr 24), Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w godzinach pracy Urzędu