Termin wykonawczy sieci głównej określono na miesiące lipiec – październik 2013 r. Omówione zostały też sprawy związane z możliwością podłączenia się do sieci głównej osób chcących uzyskać dostęp do paliwa gazowego w sezonie grzewczym 2013/2014 r.

Koszt przyłącza jednostkowego do sieci (długość do 15 m od granicy działki) w chwili obecnej wg ceny ryczałtowej wynosi 2200 zł brutto. Cena obejmuje przyłącze do granicy działki wraz z urządzeniem redukcyjnym i licznikiem. Nie obejmuje skrzynki zewnętrznej przyłączeniowej, projektu technicznego sieci wewnętrznej, budowy sieci w domu, sieci do granicy działki oraz urządzeń peryferyjnych (kuchni gazowej i kotła grzewczego).

Wnioski zgłoszeniowe dotyczące przyłączenia się do sieci gazowniczej dostępne są na stronie internetowej: www.pgnig.pl oraz w siedzibie Zakładu Gazowniczego Radom ul. Gazowa 11/ 13, który jest miejscem składania wniosków. Szczegółowy proces przyłączania się do sieci gazowniczej wraz z praktycznymi poradami znajduje się na stronie internetowej: www.pgnig.pl/dladomu/przylaczenie.

źródło: www.szydlowiec.pl