Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli młodzieży problem przestępczości wśród nieletnich. Omówili Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz wiele problemów dotyczących zapobiegania i zwalczania demoralizacji wśród młodzieży. Podawali również przykłady ryzykownych zachowań oraz informowali o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi.

Policjanci przekazali uczniom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających, w tym również dopalaczy oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka. W końcowej części spotkania młodzież zadawała funkcjonariuszom pytania dotyczące regulacji zagadnień procesowych i wykonawczych związanych z odpowiedzialnością nieletnich.

sierż. Marlena Skórkiewicz