Polskie Państwo Podziemne istniało na terenie kraju od 27 września 1939 roku do stycznia 1945, podlegało Rządowi RP na uchodźstwie. 

Tysiące polskich obywateli walczyło z okupantem poprzez udział w konspiracyjnej organizacji wojskowej. 

Szydłowieckie uroczystości rozpoczęły się na Rynku Wielkim, gdzie odegrano Hymn Państwowy, po czym nastąpiło przejście do fary pw. św. Zygmunta. W kościele odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy Podziemia. 

Kolejnym punktem obchodów było przejście do Parku Niepodległości, gdzie pod pamiatkową tablicą delegacje złożyły kwiaty oraz znicze. Okolicznościową prelekcję na temat podziemnej konspiracji wygłosił Marek Sokołowski – społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej. 

Uroczystości swoją obecnością uświetniła Miejska Orkiestra Dęta.

Chwilę po godzinie 12 rozpoczął się apel szkolny pt. „Podziemne Państwo Polskie – godna w dziejach karta”, przygotowany przez kl. I”c” pod kierownictwem G. Olesińskiej, R. Jaraszek oraz I. Rzesy. 

Punktami kończącymi szydłowieckie obchody 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zakończyły złożenie kwiatów i zniczy w miejscu straceń w lesie w Korzonku oraz pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

W uroczystościach udział wzięli: mieszkańcy Szydłowca, przedstawiciele kombatantów, licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele, samorządowcy i inni. 

podziemie2

podziemie3

podziemie4

podziemie5

podziemie6

podziemie7

podziemie8