Jerzy Popiełuszko – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zmarł 19 października 1984 roku męczeńską śmiercią.  

6 czerwca 2010 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego arcybiskup Angelo Amato w imieniu papieża Benedykta XVI ogłosił księdza Popiełuszkę błogosławionym kościoła katolickiego. 

(fot. obraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu)