Powiat Szydłowiecki w grudniu zeszłego roku podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak- Sadek- Stacja PKP” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wyłonionym w procedurze zamówienia publicznego wykonawcą jest Zakład Usług Budowlanych LIS-TEL z siedzibą w Szydłowcu. Prace zostaną zakończone do dnia 31 sierpnia 2018.

Całość robót budowlanych wynosi 224 896,40 zł, kwota dotacji z Urzędu Województwa Świętokrzyskiego wynosi 123 939,00 zł.

W ramach umowy wykonywane są: roboty budowlane nawierzchniowe- budowa dróg wewnętrznych, elementy ulic, budowa chodnika, budowa miejsc postojowych, budowa zatoki postojowej, budowa peronu komunikacji zbiorowej, montaż opraw ledowych do oświetlenia ulicznego.

foto i info: szydlowiecpowiat.pl