Największa wieś w gminie Chlewiska miedzy Szydłowcem (3 km) a Chlewiskami (2,5 km) przy drodze wojewódzkiej 727. Połączona bezpośrednio z Krawarą (droga 34312), Cukrówką (droga 34301) i Koszorowem przez Stanisławów.

W Pawłowie znajduje się murowana kapliczka domkowa ustawiona w roku 1846 na miejscu drewnianej, ufundowanej przez rodzinę Hartfichów. Nad drzwiami umieszczono tabliczkę informująca o roku jej powstania. Przez wiele lat kapliczka pełniła funkcję kościoła. W 1989 roku erygowano parafię wyłonioną z parafii w Chlewiskach.Wybudowano kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, plebanię i założono cmentarz grzebalny.

Przy dawnej cegielni znajdował się cmentarz choleryczny z końca XIX wieku. Obecnie teren ten, znajdujący się przy drodze do Chlewisk, jest bardzo zaniedbany. Do niedawna jedyną pamiątką po cmentarzu był przybity do modrzewia krzyż, który został zniszczony przez burzę i obecnie ma na tym miejscu powstać nowy.

W Pawłowie istnieją Gminne Centrum Informacji i świetlica wiejska, przy której działa ludowy zespół „Pawłowianki”. Obecnie zagospodarowywane jest tam również nowoczesne boisko sportowe.