Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu.

Fundusze na własną działalność i promocję lokalnej społeczności

Samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku niemal 2,5 mln zł na wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać do 16 kwietnia br. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

Ze strony gminy pomoc przy składaniu wniosków oferuje Pani Monika Zyzman-Wiśnios tel. 48 617 86 58

Bieżące informacje moga Państwo znaleźć na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego link

info: Urząd Miejski w Szydłowcu