We wtorek 21 września radni rady miejskiej w Szydłowcu spotkali się na nadzwyczajnej sesji zwołanej przez przewodniczącego Marka Koniarczyka. 

Najważniejszymi uchwałami, które musieli tego dnia procedować rajcy były uchwały dotyczące: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części miasta Szydłowca.

W pierwszej uchwale ustalono, że maksymalna liczba zezwoleń to po 55 dla każdego z rodzaju alkoholi. Dotyczy to zarówno nisko, średnio oraz wysokoprocentowych. W uchwale zaznaczono również,  że punkt sprzedaży alkoholu nie może znajdować się bliżej niż 50 metrów od kościołów, placówek kulturalnych oraz placówek oświatowych.

Pełna treść tej uchwały dostępna tutaj – http://bip.szydlowiec.pl/system/obj/10344_U.2018.324.pdf

Kolejna uchwała tym razem dotycząca ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części miasta Szydłowca, część I.

Mieszkańcy przysyłali wiele wniosków do tego podzielonego na trzy części obszaru. Poruszano między innymi temat wprowadzenia do planu budynku restauracyjnego, który ma powstać przy zalewie w kolejnym etapie jego budowy. Rada zgłosiła dwie poprawki do tego planu, ale obie zostały odrzucone w głosowaniu.

Specjalnie dla naszych czytelników, którzy byli zainteresowaniu tym planem, w załącznikach przedstawiamy treść uchwały i załączniki do niej:

Uchwała Nr XLVIII.327.18 z 21.08.2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.327.18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.327.18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.327.18

Oprócz tych dwóch uchwał radni obradowali jeszcze nad rozpisaniem wyborów na sołtysa sołectwa Sadek po rezygnacji sołtysa Zygmunta Matli.

Ponadto udzielono podwójnego wsparcia finansowego Powiatowi Szydłowieckiemu na budowę zatoki postojowej w Krzcięcinie oraz przebudowę chodnika przy ulicy Podgórze w Szydłowcu.

Uchwalono również zmiany w budżecie gminy Szydłowiec, a spowodowane było to pożyczką (około 15 tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze na organizację imprezy pn. „Spotkania z folklorem”.