Zgodnie z wymogami proceduralnymi, operator którego zadaniem będzie administrowanie przekazaną infrastrukturą, został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie koncesji. W celu przeprowadzenia postępowania Burmistrz powołał Komisję Negocjacyjną, która zapoznała się z programem operatora, przedstawiającym zagospodarowanie zamkowych pomieszczeń. Koncepcja zagospodarowania wyznaczonych pomieszczeń Zamku, zaprezentowana przez firmę CATERING OK Maciej Sałek wpisuje się w założenia projektu, „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet V „Wzmocnienie Roli Miast w Rozwoju Regionu”, działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast”, w którym jednym z zadań była rewitalizacja Zamku, stanowiąca niezmiernie ważne przedsięwzięcie. Realizacja podpisanej umowy to wzbogacenie oferty kulturalnej, a także wzrost jej dostępności, zarówno dla mieszkańców jak i osób spoza regionu. Przedstawiciele firmy CATERING OK zapewniali, że dołożą wszelkich starań, aby wzrosła liczba odwiedzających Szydłowiec, a także zadeklarowali otwartość na współpracę z Urzędem Miejskim w zakresie promocji i turystyki oraz aktywny udział w życiu kulturalnym naszego regionu.

info i foto: szydlowiec.pl