Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu – asp.szt. Dariusz Gawęda poinformował portal już 23 maja o tym, że przedstawione na zdjęciach radiowozy nie należą do KPP w Szydłowcu. Polecił skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu.

Tak też uczyniliśmy i dziś otrzymaliśmy z naszej komendy szerszą odpowiedź:

„Odpowiadając na informację e-mailową skierowaną do Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz do Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu w sprawie niewłaściwego parkowania radiowozów policyjnych w rejonie Sądu w Szydłowcu , informujemy iż w tej sprawie zostały podjęte czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Analizując przesłane przez portal fotografie nie możemy jednoznacznie stwierdzić czy taki sposób zaparkowania radiowozów nie był podyktowany stanem wyższej konieczności związanej z wykonywaniem przez policjantów ważnych czynności służbowych , chociażby takich jak doprowadzanie osoby zatrzymanej do Sądu, czy pilnej interwencji w Sądzie lub innych ważnych czynności policyjnych .

Mając na względzie, że w rejonie budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu , w którym znajdują się pomieszczenia Sądu jest brak wystarczających miejsc parkingowych i w tym również przeznaczonych wyłącznie do parkowania pojazdów służbowych Policji , zostały podjęte kroki o ich utworzenie.

Ponadto poruszone zagadnienie na forum portalu zostało przedstawione i omówione na szkoleniach zawodowych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu by w przyszłości wyeliminować tego typu przypadki.”

asp.szt. Dariusz Gawęda