W piątek 17 lipca policjanci, policjantki i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu obchodzili swoje święto.

Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Niestety ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku również w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu uroczystość obchodów Święta Policji miała inną formę niż w minionych latach. W uroczystości wzięli udział tylko policjanci, policjantki i pracownicy Policji.

Na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu 17 lipca 2020 roku o godz. 13.30 rozpoczęła się uroczystość obchodów 101. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz powiatowego Święta Policji. Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Akty mianowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu mł. insp. Marek Filipiak. Podczas tegorocznych obchodów z szydłowieckiej komendy 25 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu insp. Jacek Różański pogratulował awansowanym i podziękował za zaangażowanie w służbę. Z okazji Święta Policji złożył wszystkim serdeczne życzenia, które skierował również do bliskich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Po wręczeniu aktów mianowania Naczelnik Wydziału Prewencji insp. Monika Sokołowska odczytała list Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Michała Ledziona skierowany do policjantów, policjantek i pracowników Policji z okazji Święta Policji oraz 95 rocznica służby kobiet w Policji. Dziś w Polskiej Policji służy blisko 15 tys. policjantek. W garnizonie mazowieckim służbę pełnią 883 policjantki, co stanowi ponad 16 procent całego stanu osobowego garnizonu.

Niestety nie wszyscy awansowani mogli uczestniczyć w tak ważnym dla szydłowieckich policjantów święcie z uwagi na potrzebę służby i zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Jednak wszystkim należą się gratulacje, podziękowania i wyrazy szacunku.

*Święto Policji obchodzone jest 24 lipca, na pamiątkę przyjęcia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 24 lipca 1919 roku historycznej ustawy o Policji Państwowej.

Na mocy tego aktu została powołana formacja, która zgodnie z zapisem ustawowym stała się organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych, odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

O potrzebie kontynuacji i pamięci, oraz o symbolicznym wymiarze tego Święta trzeba pamiętać, wyrażając szacunek dla tych wszystkich, którzy pełnili tę służbę przed laty, a których doświadczenia należy przybliżyć młodym policjantom pokazując im, że służą w formacji z bogatą historią i tradycją.

sierż. szt. Marlena Skórkiewicz