W rejonie cmentarzy w Szydłowcu i Chlewiskach zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Wzmożone działania potrwają do środy 2 listopada. Podczas świątecznego weekendu na drogach oraz w pobliżu cmentarzy znacznie wzrośnie natężenie ruchu. Część patroli pełnić będzie służbę w sposób dynamiczny, na bieżąco monitorując nasilenie ruchu i reagując na pojawiające się utrudnienia.

Podstawowym celem prowadzonych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym oraz zapewnienie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

Policjanci dużo uwagi będą zwracać na kierowców popełniających wykroczenia stanowiące główną przyczynę zdarzeń drogowych, a w szczególności: wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, wykonywanie niebezpiecznych manewrów, jazdę z nadmierną prędkością oraz wykroczenia osób pieszych.

Będą prowadzone kontrole samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton pod względem zasadności wykonywania przejazdów podczas obowiązujących ograniczeń w ruchu, t.j.:

W dniu 31.10 w godz. 18:00-22:00

W dniu 01.11 w godz. 08:00-22:00

Apelujemy aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć zwracając uwagę na oznakowanie oraz na sygnały podawane przez policjantów. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni w tych dniach zachować szczególną ostrożność.

sierż. Marlena Skórkieiwcz