Stanowisko Urzędu Miejskiego w Szydłowcu dotyczące oświadczenie Pana Stefana Wesołowskiego w przedmiocie przyczyn odwołania przez Fundację „Ocalmy od zapomnienia” Benefisu Trzydziestolecia zespołu Azyl P.

Urząd Miejski w Szydłowcu w związku z zamieszczonym na stronie internetowej http://naszszydlowiec.pl/ w dniu 12 kwietnia 2012 roku przez Pana Stefana Wesołowskiego oświadczeniem dotyczącym przyczyn odwołania Benefisu Trzydziestolecia zespołu AZYL -P informuje, że są to informacje nieprawdziwe.

Zgodnie z wnioskiem Pana Stefana Wesołowskiego z dnia 6 marca 2012 roku o wyznaczenie osoby z Urzędu Miejskiego , która mogłaby służyć konsultacją Organizatorowi Benefisu, (skan pisma został opublikowany na stronie http://naszszydlowiec.pl/) Burmistrz Szydłowca wyznaczył Głównego specjalistę ds. administracyjni – prawnych i nadzoru Pana Bolesława Boruszewskiego.

Dodatkowo Burmistrz dał zapewnienie Organizatorowi Benefisu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na terenie ośrodka „Zalew” na czas realizacji projektu.

Ponadto Pan Stefan Wesołowski został poinformowany, że jako organizator imprezy masowej ma postępować zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca o bezpieczeństwie imprez masowych.

Odpowiedź Burmistrza Miasta Szydłowca, na pismo Fundacji Anity Wesołowskiej „Ocalmy od zapomnienia” zawierająca powyższe kwestie została odebrana osobiście przez Panią Anitę Wesołowską w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Dlatego też nieprawdziwe i krzywdzące jest stwierdzenie Pana Stefana Wesołowskiego, że Burmistrz Szydłowca nie wskazał osoby zgodnie z pismem Pana Stefana Wesołowskiego z dnia 6 marca 2012 roku.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne informowanie opinii publicznej i nie podawanie niezgodnych z prawdą wiadomości dotyczących działań Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Prosimy także o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w oświadczeniu z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

W załączeniu odpowiedź Burmistrza z dnia 30 marca 2012 skierowana do Fundacji Anity Wesołowskiej „Ocalmy od zapomnienia” (z osobistym potwierdzeniem odbioru pisma przez Panią Anitę Wesołowską).

Kierownik Referatu

Kancelaryjno – Administracyjnego

Joanna Gozdek