Tym razem ten bardzo ważny życiodajny dar będzie zbierany dla Jadwigi z Mirowa i 7-letniej Julii z Dobruta. Zbiórka potrwa do godziny 14.oo

Krew może oddać każdy w wieku od 18 do 65 lat, który nie chorował w przeszłości na choroby zakaźne i będzie miał przy sobie dowód tożsamości. 

Zapraszamy!