W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” gmina Szydłowiec otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 34.480,00 zł.

Dzięki złożonemu przez gminę Szydłowiec wnioskowi, poszerzona zostanie oferta książek szkolnych i nowości wydawniczych w bibliotekach szydłowieckich szkół podstawowych. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.