Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą spojrzeć z bliska na nasze miasto, zapraszamy na szydłowiecki zamek do Galerii Sapieżyna. Docelowym miejscem usytuowania makiety będzie również zamkowa sala, ale miejsce wyjątkowe – miejsce przybliżające historię miasta – szydłowieckie muzeum pod nazwą Pracownia Historii Szydłowca. Pracownia powstanie niebawem, również w ramach realizacji projektu kluczowego.

Źródło: http://szydlowiec.pl/