Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Świercz dyrektor Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, który przedstawił przebieg realizacji projektu „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej przy ulicy Strażackiej i Wschodniej”.

Modernizacja miejskiego targowiska to koszt 2,3 mln złotych.

Korzyści, które płyną z modernizacji to:

  • stworzenie kompleksowego terenu umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej,
  • poprawę komfortu prowadzenia pracy oraz komfortu zakupów,
  • udostępnienie placu handlowego przez 6 dni tygodniowo,
  • zachęcenie lokalnego społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej,
  • co doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • stworzenie infrastruktury dla potrzeb nowych inwestorów,
  • poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.

Burmistrz Andrzej Jarzyński mówił min. tak: ” Z wielką dumą i satysfakcją przedstawiam Państwu te zmiany. Przykład tej inwestycji to przykład zmian naszego Szydłowca, chciałbym żebyście zauważyli, że nie zależy nam tylko na rozbudowie infrastruktury szkolnej i sportowej, dbamy również o usługi. Najważniejsze co chciałbym podkreślić, jest to, że nie obietnice się liczą, ale fakty, które są ogromnie ważne dla nas ludzi przeciętnych żyjących w tym mieście. Doceniajmy wszystkich tych, którzy pracują i zachęcajmy innych do tworzenia wspólnego dzieła jakim jest Szydłowiec” Następnie głos zabrał wicemarszałek województwa Leszek Ruszczyk: „Cieszcie się, że macie takiego dobrego gospodarza jak burmistrz Jarzyński. Ze swojej strony mogę zapewnić o przychylności samorządu wojewódzkiego, który wspiera wszystkie działania Gminy Szydłowiec” Po części zarezerwowanej na przemówienia nadszedł czas na symboliczne otwarcie czyli tzw. „przecięcie wstęgi”. Wstęgę przecinali min. przedstawiciele handlujących, zwykli mieszkańcy przedstawiciele kupujących, burmistrz Andrzej Jarzyński, wicemarszałek Leszek Ruszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski i inni. Po otwarciu ksiądz proboszcz Adam Radzimirski poświecił zmodernizowane targowisko życząc sprzedawcom dużo klientów, a kupującym dobrych i tanich produktów. Następnie burmistrz zaprosił wszystkich do nowo powstałego pawilonu, gdzie mieści 18 stanowisk handlowych. Tam też nastąpiło poświecenie budynku, odwiedzający mogli również obejrzeć wystawę fotograficzną, która pokazywała wszystkie etapy modernizacji. \ {phocagallery view=category|categoryid=44|limitstart=0|limitcount=14|detail=5|imageordering=5}