TEMATYKA:1. Otwarcie konferencji – Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki.2. Klaster Gospodarczy Centralnego Okręgu Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego – koncepcja projektu – Jan Banaszak – Prezes Grupy Inicjatywnej3. Przykłady dobrych praktyk, programów oraz przedsięwzięć gospodarczych – Monika Szymańska – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie.4. „Rynek wschodni” szansą rozwoju firmy –Mirosław Nowak i Krzysztof Górak- Centrum Doradztwa Administracyjno – Biznesowego w Radomiu.5. Dyskusja.6. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Planowane zakończenie konferencji godzina 14.00.

inf. i fot. http://www.szydlowiecpowiat.pl