Pomnik ma stanąć na terenie ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. 

Podczas koncertu wystąpią: Chór Gaudium Canti, Zespół Pol – Orffa oraz dzieci z klasy artystycznej PSP im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. 

3 października będą rozprowadzane specjalnie przygotowane „cegiełki” o wartości: 5 zł, 10 zł i 20 zł. Organizatorzy liczą na przychylność i zrozumienie. Jak mówią – „Niewiele jest wydarzeń i ludzi godnych takiego znaku pamięci”.

Każdy darczyńca zostanie wpisany do Księgi Pamiątkowej. Szkoły, organizacje, instytucje i stowarzyszenia przekazujące środki finansowe na pomnik otrzymają uroczysty okolicznościowy Dyplom-Podziękowanie

W tym roku mija 75 rocznica powstania TON. Nauczyciele-emeryci podjęli inicjatywę budowy pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Szydłowcu. Pomysł spotkał się z poparciem władz samorządowych miasta-gminy i powiatu.

– Opracowaliśmy biogramy 29 nauczycieli z naszego terenu, biorących udział w tajnym nauczaniu i w walce z okupantem podczas II wojny światowej – mówi Jan Piwowarczyk, przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szydłowcu. – Chcemy, poprzez ufundowanie pomnika TON, upamiętnić nauczycieli z Szydłowca i powiatu szydłowieckiego biorących udział w tajnym nauczaniu.

Tajna Organizacja Nauczycielska była podziemną strukturą utworzoną w październiku 1939. Odgrywała znaczącą rolę w prowadzeniu tajnego nauczania, ściśle współpracując z władzami oświatowymi Delegatury Rządu RP na Kraj. W okupowanym kraju działała podziemna państwowa szkoła, w której pracowali wykwalifikowani nauczyciele. Funkcjonowały w niej przedwojenne zasady łączące ludzi oświaty. Były składki, pomoc solidarnościowa i socjalna, były także wspólnie wakacje i posiłki dla dzieci z rodzin ubogich.

Nie było w historii świata organizacji, która jak Związek Nauczycielstwa Polskiego przeszła do podziemia, by stworzyć uznane przez rząd na uchodźctwie struktury edukacji narodowej, a także podziemne ministerstwo edukacji.

 Portal Nasz Szydłowiec serdecznie zachęca do wsparcia tej zacnej inicjatywy.