„Jedynka” dołączyła do akcji „ESA dla OSE”, której celem jest realna walka ze smogiem.

W szkołach biorących udział w projekcie ESA instalowane są mierniki stężenia pyłów zawieszonych, które stale monitorują poziom zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym na budynku szkoły przy ul. Wschodniej zamontowane zostało takowe urządzenie z tablicą LED do wyświetlania rezultatów pomiaru.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Całej akcji mają towarzyszyć działania edukacyjne, które pomogą kształtować w uczniach postawę proekologiczną oraz poszerzą wiedzę na temat zmian klimatycznych. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy będą otrzymywać informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

Koordynatorami akcji w PSP nr 1 są nauczyciele Aneta Staniszewska i Marek Artur Koniarczyk.

Foto. PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu