Szydłowieccy samorządowcy, burmistrz Szydłowca i radni miejscy napisali list do Agnieszki Górskiej, poseł na Sejm RR, o czym na swoim facebooku poinformował przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk.

W wysłanym 7 lutego liście możemy dowiedzieć się, że 21 stycznia 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu, podczas którego radni rozmawiali o najważniejszych i najpilniejszych problemach w gminie Szydłowiec.

Zbierając omawiane problemy w jedną całość zdecydowali się poprosić o wsparcie poseł Agnieszkę Górską, wszak nie da się ukryć, że to dziś najbardziej wypływowa osoba w Szydłowcu.

W pierwszym dziale wymienili zadania priorytetowe z prośbą o wsparcie w formie dotacyjnej:
1. Pomoc w rozwoju strefy gospodarczej oraz pozyskania inwestora na teren zakładu Biella
2. Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków oraz Ciepłowni Miejskiej
3. Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wola Korzeniowa i Barak
4. Pomoc pozyskaniu środków finansowych na ,,rekultywację wysypiska śmieci”
5. Pomoc w pozyskaniu corocznej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Swój list uzupełnili o listę dodatkowych wniosków w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie:
1. Ułatwienia wykupów gruntów w dzielnicy przemysłowej (na wzór specustawy drogowej),
2. Finansowania Oświaty
3. Gospodarowania odpadami komunalnymi.

Samorządowcy czekają na odpowiedź poseł Agnieszki Górskiej. Sami jesteśmy ciekawi, licząc na to, że odpowiedź podobnie jak zapytania również zostanie upubliczniona. Tak czy inaczej najważniejsze jest dobro Szydłowca i to, aby współpraca na linii poseł Agnieszka Górska – szydłowiecki samorząd układała się z korzyścią dla ziemi szydłowieckiej. Trzymamy kciuki!

foto główne: Streszczenie plik wektorowy utworzone przez macrovector – pl.freepik.com