26 kwietnia w szydłowieckim zamku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szydłowca, podczas której radni głosowali w sprawie czterech uchwał – każda z nich dotyczyła nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”.

Do odznaczenia powyższym tytułem, na wniosek burmistrza Szydłowca kapituła wyznaczyła następujące osoby. Wręczenie odznaczeń nastąpi 2 maja podczas XX Szydłowieckich Zygmuntów.

  • Rafała Rajkowskiego – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
  • ks. Marka Kucharskiego – proboszcza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu
  • Henryka Kapturskiego – wieloletniego kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu
  • Irenę Przybyłowską – Hanusz – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, autorkę książek, założycielkę grupy teatralnej „Zamczysko”

Jako pierwsza podjęta została uchwała dotycząca nominacji dla wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. W uzasadnieniu burmistrz Szydłowca czytał m.in „Pan Rafał Rajkowski od lat wspiera gminę Szydłowiec w wielu aspektach życia kulturalnego i gospodarczego. Niesie nieocenioną pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dzięki którym miasto jak i sołectwa gminy Szydłowiec mogą się rozwijać. Działania realizowane przy wsparciu województwa mazowieckiego za sprawą Pana wicemarszałka Rafała Rajkowskiego bezsprzecznie i namacalnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo życia naszych mieszkańców. Mają wpływ na całokształt rozwoju gospodarczego i społeczno – kulturalnego. Inwestycje realizowane w gminie Szydłowiec dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przy wsparciu nominowanego przyczyniły się do zurbanizowania miejskiej przestrzeni publicznej m.in rozwoju szydłowieckiej dzielnicy przemysłowej oraz zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego. Wicemarszałek Rafał Rajkowski jest ambasadorem strategicznych inwestycji Gminy Szydłowiec takich jak: rewitalizacja szydłowieckiego zalewu, remont Kina „Górnik”, budowa deptaku, uzbrojenie dzielnicy przemysłowej, a także licznych inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto jest zaangażowany w życie społeczno – kulturalne gminy Szydłowiec. Jest znany ze swojej sympatii do Szydłowca. To, że gmina Szydłowiec jest bliska jego sercu pokazuje swoim wsparciem na różnych płaszczyznach, częstymi służbowymi wizytami, a także promowaniem Szydłowca i jego dziedzictwa.”

Po odczytaniu uzasadnienia przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka otworzyła dyskusję. Zgłosiła się radna Grażyna Rycerska, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że na tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” zasłużyła poseł Agnieszka Górska.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec powinna otrzymać Pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Górska. Szanowni Państwo dobrze wiecie ile i na co Pani poseł pozyskała pieniędzy dla naszego miasta i gminy. Natomiast w uzasadnieniu nominacji Pana Rajkowskiego czytamy, że pan wicemarszałek jest ambasadorem strategicznych inwestycji (min uzbrojenie dzielnicy przemysłowej) W związku z tym mam rozumieć, że dzięki tym dotacjom przez Pana Rajkowskiego na terenie gminy w dzielnicy przemysłowej ma powstać biogazownia? Panie burmistrzu, gratuluję nadania tego tytułu.

Na słowa radnej Rycerskiej zareagował burmistrz Artur Ludew, który stwierdził że „oczywiście żadna biogazownia nie powstanie w naszej dzielnicy przemysłowej. Taka inwestycja nigdy nie była planowana i nie powstanie na terenie gminy Szydłowiec” 

Panie burmistrzu ja wiem, że Pan wiele razy mówi nie prawdę, że Pan kłamie, że Pan oszukuje. Obiecał Pan budowę dróg ludziom tam gdzie nie ma zrobionych dróg tak jak się należy. Ja po prostu nie wierzę w to, że nie będzie biogazowni. Nie mam żadnych gwarancji, że będzie tak jak Pan mówi. Obiecał Pan jeszcze, że będzie rekultywacja wysypiska śmieci, w zeszłym roku, a mamy już kolejny rok. Także ja po prostu Panu nie wierzę” – odpowiedziała radna Grażyna Rycerska.

Do dyskusji włączył się radny Arkadiusz Sokołowski:

To żenująca sytuacja, uprawianie polityki w takim momencie w którym wydawało mi się będziemy tutaj obradować i dziękować ludziom, którzy naprawdę zasłużyli się dla Szydłowca. Panie marszałku ja jestem członkiem Konfederacji, mimo wszystko bardzo Pana doceniam za wkład który Pan włożył w naszą lokalną społeczność. Nawet w mojej miejscowości w Ciechostowicach, dzięki Pana zaangażowaniu otrzymaliśmy środki. Jest mi bardzo przykro, że taka dyskusja się wywiązała i zaproszeni goście muszą tego wysłuchiwać. Bardzo Panu marszałkowi dziękujemy za ten wkład. A co samej biogazowni. Pani radna była Pani na komisji, gdzie zablokowaliśmy ten temat, bo byli ludzie, którzy chcieli budować taką biogazownię. Radni jednogłośnie wypowiedzieli się przeciw. Proszę zachować poziom i nie zarzucać komuś jakiegoś kłamstwa”

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu została przyjęta 12 głosami za i jednym głosem przeciwnym.

Po przyjęciu uchwały głos zabrał wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski: 

Chcę z tego miejsca bardzo podziękować, dla mnie to olbrzymia nobilitacja. Tak Szydłowiec jest mi bliski jak wiele innych miejsc całego Mazowsza, Państwo wiecie że skupiam swoją uwagę na subregionie radomskim, staram się aktywnie wspierać samorządy, które dzisiaj są w naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji, która jest oceniana przez wielu jako sytuacja gdzie podąża się z bardzo dużą prędkością bezpośrednio na ścianę. Wynika to szanowni Państwo oczywiście z wielu aspektów, sytuacji ekonomicznej również, ale na sytuację ekonomiczną samorządów wpływ mają decyzje polskiego rządu, które prowadzą do tego, że samorządy dzisiaj mają mniejsze wpływy, a więcej obowiązków. W Szydłowcu widoczny jest rozwój i tutaj gratulacje dla wszystkich Państwa, że pomimo różnic politycznych działacie razem. Była tutaj wspomniana Pani poseł Agnieszka Górska moja koleżanka z czasów sejmiku województwa mazowieckiego. Nigdy nie miałem z tym problemu, aby z Panią Agnieszką rozmawiać na tematy dotyczące Szydłowca, ale z drugiej strony nie chciałbym, żebyśmy traktowali pieniędzy publicznych, jako coś co jest tortem i przywozi się w walizce, nie można przywozić w walizce, albo czeków bez potwierdzenia i rzucać sobie na prawo i lewo, bo nie tędy droga. Chcę bardzo podziękować radnym, bo na Was ciąży obowiązek kształtowania tego co dla przyszłych pokoleń zostanie zostawione jeżeli chodzi o Szydłowiec. Chciałbym, abyśmy w zrozumieniu działali w swojej przestrzeni najbardziej efektywnie jak się da. Szydłowiec jako jeden z nielicznych beneficjentów wyciąga z puli (dotyczącej rozwoju turystyki) jak najwięcej, ale to tylko i wyłącznie przez to, że ludzie z Szydłowca zabiegają o to, aby jak najbardziej wykorzystać ten podmiot, który stara się promować to co najpiękniejsze pod względem turystyki i kultury. Jeszcze raz dziękuję i starajmy się rozmawiać i mówić jednym głosem w naszych sprawach. Wiem, że mogę być najbardziej kontrowersyjną osobą nominowaną, ponieważ na poziomie sejmiku województwa mazowieckiego jest się postrzeganym politycznie, ale zawsze towarzyszyła mi kwestia, aby pracować dla samorządu. Dlatego nie wybieram się do sejmu, nadal będę wspierał nasze małe miejscowości subregionu radomskiego.”

Następną osobą nominowaną do tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” był ks. Marek Kucharski, proboszcz Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. W uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Szydłowca czytał m.in „Ks. kanonik Marek Kucharski od samego początku swojej posługi kapłańskiej w Szydłowcu dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, jednocząc wokół siebie mieszkańców gminy Szydłowiec. Na różnych płaszczyznach pracuje z organizacjami pozarządowymi, środowiskami patriotycznymi oraz samorządem. Efektem tej dobrej współpracy jest organizacja wielu szydłowieckich uroczystości religijno – patriotycznych. Dba o popularyzację historii i podtrzymywanie tradycji. Zabiega o to, aby społeczność Szydłowca znała obywateli miasta, którzy zapisali się w jego historii.” 

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” ks. kanonikowi Markowi Kucharskiemu została przyjęta jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwały głos zabrał nominowany ks. Marek Kucharski: 

W czasie dzisiejszego spotkania przypomniało mi się wydarzenie, które przeżyłem w lipcu 2019 roku, kiedy ks. bp Henryk Tomasik wprowadzał mnie w mury szydłowieckiej fary. Powiedział wtedy, że jestem odpowiedzialny za przestrzeń duchową, ale także tą materialną. Po czterech latach mogę okazać wdzięczność wszystkim wśród których jestem. Odkąd tutaj jestem staram się łączyć, a nie dzielić. Rozmawiam z wszystkimi, nawet z tymi, którzy mnie bardzo nie lubią. Bardzo Wam dziękuję za tę nominacje, wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże”

Trzecim projektem uchwały był projekt w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” dla Henryka Kapturskiego, kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu. W uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Szydłowca czytał m.in „Przez wiele lat przekazywał młodym adeptom orkiestry swoją wiedzę i umiejętności, był nauczycielem wielu pokoleń muzyków, to pod jego okiem członkowie zespołu stawiali pierwsze kroki na muzycznej scenie. Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego uświetniała wszystkie ważne uroczystości państwowe, strażackie i kościelne. Grała podczas kulturalnych oraz festynów, w Szydłowcu, wielu innych miastach i za granicą. Zespół zajmował wysokie miejsca w przeróżnych konkursach. Prowadzona przez Henryka Kapturskiego orkiestra zawsze była przykładem profesjonalizmu wchodząc na co raz wyższy poziom muzyczny. Kapelmistrz to człowiek z pasją, który przez wiele lat przewodniczył niezawodnemu zespołowi (od 1975 do 2018 roku), był jego mentorem i na trwałe wpisał się w historię życia kulturalnego gminy Szydłowiec.” 

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” Henrykowi Kapturskiemu została przyjęta jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwały głos zabrał Henryk Kapturski:

Ja króciutko. Chciałem serdecznie podziękować za to co dzisiaj usłyszałem i za to jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję.

Czwartym projektem nad którym głosowali radni był projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” dla Ireny Przybyłowskiej – Hanusz. W uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Szydłowca czytał m.in „Wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy Szydłowiec. Przez wiele lat współpracowała z Szydłowieckim Centrum Kultury „Zamek” i lokalną prasą. Stworzyła „Młodzieżowe Koło Korespondentów”, jest założycielką Grupy Teatralnej „Zamczysko”. Troska o rozwój pasji i talentów młodzieży była główną motywacją w pracy Pani Ireny. Z zamiłowaniem promowała lokalną tradycję oraz rozpowszechniała wiedzę o zabytkach i historii naszego miasta. Napisała kilka książek o Szydłowcu i szereg artykułów prasowych. Jest współzałożycielem i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Członkowie stowarzyszenia są inicjatorami kwesty z której dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków szydłowieckiej nekropolii.” 

Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” Irenie Przybyłowskiej – Hanusz została przyjęta jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwały głos zabrała Irena Przybyłowska – Hanusz: 

Lubię współpracować z ludźmi, w ogóle lubię ludzi i jakoś udaje mi się zebrać wokół siebie mieszkańców Szydłowca. Miasteczka w którym mieszkam od 1959 roku, a na terenie ziemi szydłowieckiej od 1955. Zjawiłam się tutaj bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Pojęcia nie miałam, że istnieje takie miasto, trafiłam tu przez absolutny przypadek. Mianowicie przez skierowanie, nakaz pracy. Po ukończeniu studiów nie mieliśmy wyboru, gdzie chcemy pracować. W Szydłowcu byłam „matką chrzestną” nazwy szydłowieckiego liceum, to ja wymyśliłam tego Sienkiewicza. Uważam, że trzeba coś robić dla społeczeństwa. Teraz nie uczę, ale grzebię w starych dokumentach, czytam książki o dziejach Szydłowca. Wiele spraw by się nie udało, gdyby nie społeczeństwo Szydłowca. Dla Szydłowca warto coś robić i w dalszym ciągu będę robiła, jeżeli będą Państwo to nadal akceptować”

Wszystkim, którzy otrzymali tytuł „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Szydłowiec” serdecznie gratulujemy! 

Sesję można dokładnie odsłuchać TUTAJ