O tym, że blisko 200 pracowników zakładu produkcyjnego „Biella” w Szydłowcu straci pracę, informowaliśmy już 20 marca. Następnego dnia burmistrz Szydłowca Artur Ludew spotkał się z przedstawicielami firmy, aby wyjaśnić tę sytuację. 

Sprawa jest cały czas w toku i zainteresowała się nią Agnieszka Górska, szefowa powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, radna sejmiku województwa mazowieckiego.

W ostatnim czasie wysłała ona do burmistrza Ludwa obszerne pismo z wieloma zapytaniami, które dziś opublikowała na swoim profilu na facebooku.

Poniżej pozwalamy sobie przytoczyć pismo radnej Agnieszki Górskiej do burmistrza Szydłowca:

W związku z bulwersującymi

informacjami dotyczącymi likwidacji zakładu Biella Szydłowiec Sp. z o.o. produkującego artykuły biurowe wyrażam ogromne zaniepokojenie dramatyczną sytuacją ludzi pracujących w tym zakładzie i proszę o udzielenie w trybie pilnym następujących informacji.

  1. Czy miał Pan stały kontakt z kierownictwem zakładu Biella Szydłowiec Sp. z o.o.?  
  2. Od jakiego czasu jest Pan w posiadaniu informacji o planowanej likwidacji zakładu Biella Szydłowiec Sp. z o.o. – największego pracodawcy w Szydłowcu? Jeżeli od niedawna to dlaczego nie wykazywał Pan zainteresowania sprawami przedsiębiorców zapewniających miejsca pracy mieszkańcom Szydłowca i okolic.
  3. Jakie działania zostały podjęte przez Pana, aby nie dopuścić do likwidacji zakładu Biella w Szydłowcu? Proszę o szczegółowe enumeratywne przedstawienie podjętych działań – tj. data podjęcia działań, zakres działania, czasookres działania, skutek działania.
  4. Czy została wdrożona przez Pana szeroko rozumiana pomoc publiczna dla przedsiębiorców, z której miał możliwość skorzystania między innymi zakład Biella w Szydłowcu? Jeżeli nie – to proszę o wyjaśnienie dlaczego nie. Jeżeli tak – to proszę o bardzo konkretne wskazanie między innymi jaka pomoc, w jakiej formie, od kiedy etc.
  5. Czy odbyły się bezpośrednie rozmowy z centralą firmy tj. Biella-Neher Holding AG w celu utrzymania zakładu w Szydłowcu? Jeżeli nie – to dlaczego. Jeżeli tak – to proszę o informację czy była to forma pisemna (w tym elektroniczna) czy telefoniczna. Proszę także o udostępnienie kserokopii prowadzonej korespondencji oraz kserokopii notatek sporządzonych z przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

 

Ponadto proszę w trybie natychmiastowym:

  1. podjąć rozmowy z centralą Biella-Neher Holding AG w celu ustalenia koniecznych warunków odstąpienia od likwidacji zakładu Biella Szydłowiec Sp. z o.o.
  2. przygotować wstępne rozwiązania organizacyjne, ekonomiczne, prawne oraz gospodarcze i przedstawić kierownictwu Biella Szydłowiec Sp. z o.o. oraz Biella-Neher Holding AG

 

W tej dramatycznej sytuacji tylko niezwłoczna rzeczowa rozmowa z kierownictwem centrali Biella-Neher Holding AG oraz przedłożenie spójnych rozwiązań systemowych w postaci narzędzi i mechanizmów wsparcia może doprowadzić do odstąpienia od likwidacji przedmiotowego zakładu.

Przypominam, iż organy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość kształtowania sytuacji na lokalnym rynku poprzez instrumenty wspierające przedsiębiorczość. Ponadto w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 8 listopada 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) organy administracji publicznej w tym organy samorządu terytorialnego mają obowiązek wspierania rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej.

Likwidacja zakładu Biella Szydłowiec Sp. z o.o. spowoduje wzrost stopy bezrobocia o 1-2 procent. Zwolnienie około 200 osób to duży cios w rodziny i lokalny rynek pracy. Dlatego w pełni obaw o los i sytuację materialną szydłowieckich rodzin członkowie powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości żądają od Pana określonych i natychmiastowych działań.

Sami widzicie obszerne pismo i wiele pytań. Jak ustosunkuje się do niego burmistrz Szydłowca Artur Ludew nie wiemy, ale liczymy na to, że niebawem się dowiemy.