W ramach zadania inwestycyjnego Jastrząb planuje wykonać rewitalizację terenu miejskiego zlokalizowanego w centrum Jastrzębia. Jest to plac przed Urzędem Miejskim zwany również skwerem lub parkiem.

Prace obejmą usunięcie starego murku, który jest w złym stanie oraz remont nawierzchni drogi wewnętrznej wokół parku prowadzącej do budynku urzędu. Dodatkowo planowane jest zasadzenie zieleni oraz wykonanie chodników na terenie i wokół parku oraz budynku urzędu. Usunięte zostaną stare popękane płyty i położna zostanie kostka brukowa wraz z obrzeżami. Ponadto przewidziana jest renowacja pomnika upamiętniającego Odzyskanie Niepodległości Polski, która obejmie wykonanie nowego zadaszenia, na którym będzie umieszczony biały orzeł wykonany z piaskowca. Cała konstrukcja będzie podtrzymywana na czterech kolumnach z piaskowca. Dolna część z piaskowca czerwonego, górna zaś z piaskowca białego. Całość będzie podświetlana od dołu biało czerwonym światłem. Przewidziany jest również montaż nowych ławeczek, stołów oraz koszy na śmieci, modernizacja oświetlenia na terenie parku oraz instalacja monitoringu.

W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest także rewitalizacja zalewu, który pełni funkcję rekreacyjną. Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi sinic, co skutkuje m.in. śnięciem ryb. Aby poprawić warunki w wodzie, umożliwić wszystkim bezpieczne korzystanie ze zbiornika oraz by poprawić atrakcyjność turystyczną miasta, zamontowane zostaną 3 fontanny pływające z kolorowymi lampami typu LED RGB. Jedna z nich będzie pływająca, multimedialna, tańcząca i jednocześnie sterowana kodem QR.

Te nowoczesne urządzenia mają za zadanie nie tylko ozdobić zbiornik, zwiększając jego atrakcyjność estetyczną, ale także będą pełniły funkcję aeratorów, poprawiających jakość wody poprzez zmniejszenie zamulenia dna i stymulację aktywności biologicznej, co przyczyni się do ograniczenia rozwoju sinic. Fontanny również wspomogą zdrowie i kondycję ryb oraz roślin poprzez właściwą wymianę gazową i dotlenianie wody.

Zadanie będzie wykonane w formule zaprojektuj wybuduj.
Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł.
Wkład własny gminy: 222 500 zł.

Info i foto: UM w Jastrzębiu