Dyskutował on m.in. o „janosikowym”, funduszach unijnych i Internecie dla Mazowsza Powyższe tematy zdominowały posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W kadencji 2014-2018 konwentowi będzie przewodniczył Krzysztof Fedorczyk – starosta powiatu węgrowskiego. W prezydium zasiądą: Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, Jan Grabiec – starosta legionowski, Andrzej Stolpa – starosta płoński oraz Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki. Kandydatami KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich zostali Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Zbigniew Deptuła – starosta makowski.

– Zarówno przed powiatami jak i samorządem województwa stoją kolejne wyzwania i możliwości, które trzeba jak najlepiej wykorzystać. Najbliższe lata to przede wszystkim czas starań o nowe środki unijne m.in. w ramach RPO WM i PROW 2014-2020. Poza tym dzięki redukcji „janosikowego” zaoszczędzone środki będziemy mogli przeznaczyć np. na inwestycje drogowe czy zdrowotne, które w ostatnich latach nie mogły być realizowane – powiedział podczas spotkania marszałek Adam Struzik.

Starostowie wytypowali też przedstawicieli konwentu do uczestniczenia w pracach wielu gremiów konsultacyjno-opiniodawczych, m.in. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Podkomitetu Monitorującego PO KL, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Mazowieckiej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W trakcie obrad starostowie poruszali także zagadnienia dotyczące programów finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez powiaty i samorząd województwa. Zapoznali się z aktualnym stanem prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Rozmawiali też o środkach i możliwościach wsparcia działań w ramach PROW 2014–2020 – tłumaczy Marta Milewska, rzecznik prasowa UMWM.

foto i info: radomnews.pl