Od maja 2016 roku do siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu napływały instrumenty z całego kraju. Był to intensywny czas spotkań, rozmów, a przede wszystkim ciężkiej pracy budowniczych instrumentów i niecierpliwego oczekiwania muzealników trzymanych w niepewności aż do ostatnich dni przed upływem terminu nadsyłania prac konkursowych.

Ostatecznie do V edycji Konkursu przystąpiło 38 uczestników zgłaszając 144 różnorodne instrumenty i narzędzia muzyczne. Wśród twórców znaleźli się zarówno doświadczeni mistrzowie, ich uczniowie, natchnieni pasjonaci, jak i pieczołowici rekonstruktorzy. W Jury zasiadali najwybitniejsi etnomuzykolodzy z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz specjaliści z dziedziny polskich instrumentów ludowych: prof. Ewa Dahlig – Turek, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski.

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbyło się 5 października w siedzibie Muzeum. Sala obrad wypełniła się instrumentami reprezentującymi wszystkie grupy klasyfikacyjne: chordofony, membranofony, aerofony oraz idiofony. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w wyniku szczegółowych oględzin i długich obrad etnomuzykologów, uznanych specjalistów w dziedzinie polskich instrumentów ludowych. Sprawdzane było zarówno brzmienie instrumentów, jakość wykonania jak i walory estetyczne. Prace były oceniane w trzech podstawowych kategoriach: ludowe instrumenty muzyczne, ludowe narzędzia muzyczne, innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym. Wysokość przyznanych nagród i wyróżnień uwzględnia zróżnicowanie form, stopień skomplikowania i trudności wykonania instrumentów. Szczególne miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęła grupa instrumentów dudowych, w której reprezentowane było 7 typów: dudy wielkopolskie, kozioł biały, kozioł czarny, dudy podhalańskie, dudy żywieckie, gajdy śląskie, sierszeńki. Największe uznanie jury wzbudził zestaw pięciu instrumentów wykonanych przez młodego twórcę z Wielkopolski – Mateusza Raszewskiego, za które otrzymał Nagrodę Specjalną.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie i podzielenie się pasją swojego życia. Otwarcie wystawy pokonkursowej w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przewidywane jest na pierwszą dekadę grudnia 2016 roku.

Sąd Konkursowy powołany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w składzie:

Przewodnicząca:

• prof. ndzw. dr hab. Ewa Dahlig – Turek – wicedyrektor Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, etnomuzykolog Członkowie:

• prof. dr hab. Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, etnomuzykolog,

• prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, etnomuzykolog

• dr Aneta Oborny – dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, kustosz dyplomowany,

• Piotr Piszczatowski – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, popularyzator muzyki tradycyjnej,

wyłonił laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych:

Ludowe instrumenty muzyczne:

Mateusz Raszewski – nagroda specjalna za zestaw instrumentów,

Tomasz Kiciński – I nagroda za dudy wielkopolskie,

Piotr Majerczyk – I nagroda za dudy podhalańskie,

Zbigniew Wałach – II nagroda za gajdy,

Andrzej Klejzerowicz – III nagroda za zestaw ligaw,

Jerzy Walkusz – III nagroda za zestaw instrumentów kaszubskich,

Szymon Bafia – III nagroda za dudy podhalańskie,

Piotr Sikora – wyróżnienie za bębenek obręczowy,

Grzegorz Bartnik – wyróżnienie za cymbały rzeszowskie,

Marcin Blachura – wyróżnienie za dudy żywieckie,

Andrzej Haniaczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,

Stanisław Piwowarczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,

Krzysztof Rospondek – wyróżnienie za bęben osznurowany,

Andrzej i Bartosz Mendlewscy – wyróżnienie za mazanki,

Dominik Brudło – wyróżnienie za kozła czarnego „ślubnego”,

Stanisław Mai – wyróżnienie za kozła białego „weselnego”,

Accrea Accordions – wyróżnienie za harmonię ręczną trzyrzędową na 24 basy,

Ludowe narzędzia muzyczne:

Grażyna i Tadeusz Kruczyńscy – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,

Grzegorz Romańczyk – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,

Anna i Rajmund Kicmanowie – wyróżnienie za zestaw gwizdków i fletów ceramicznych,

Henryk Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,

Wiesław Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,

Jan Puk – wyróżnienie za zestaw idiofonów,

Krzysztof Siuty „Sęk” – wyróżnienie za zestaw aerofonów.

Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym:

Stanisław Wyżykowski – nagroda za lirę korbową,

Stanisław Nogaj – nagroda za lirę korbową elektroakustyczną,

Szczególne podziękowania Sąd Konkursowy chciałby wyrazić pod adresem fundatorów nagród tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

konkursmlim1

konkursmlim3

konkursmlim4