Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:

  • będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
  • będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
  • będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
  • będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań dla organów samorządu województwa mazowieckiego.

JAK ZOSTAĆ RADNYM?

Wystarczy chcieć i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem… wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia (druki do pobrania poniżej) i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, której Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie otwartego konkursu ofert powierzył powołanie i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI RADNYCH:

  • od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych
  • do 31 października – ocena formalna zgłoszeń
  • od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń
  • od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami
  • do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego
i Fundacji Civis Polonus.

INFORMACJE O REKRUTACJI:
Fundacja Civis Polonus
tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl

SPOTKANIA INFORMACYJNE

W pierwszej połowie października odbędą się spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych kandydowaniem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szczegóły dostępne na stronie.

Pliki do pobrania:

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zał.1. Formularz zgłoszeniowy

zał. 2. Podział na okręgi

zał. 3. Lista poparcia