Okazuje się jednak, że dostęp do informacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych jest bardzo prosty i ogólnodostępny. Na stronie www.szydlowiec.doc.pl mamy wszystko co powinno nam się przydać w tej sprawie.

Bardzo ciekawym narzędziem jest SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. Klikając w tak właśnie nazwaną zakładkę możemy przeczytać:

W trosce o szybkie i skutecznie powiadamianie Państwa o istotnych wydarzeniach w naszej Gminie dot. gospodarowania odpadami komunalnymi uruchomiliśmy SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców.

System ten m. in. ma na celu przypominanie o terminach wywozu poszczególnych frakcji odpadów z terenu Gminy.

Z systemu może korzystać każdy Mieszkaniec Gminy, który chciałby otrzymywać powyższe informacje SMS-owe na swój telefon. Podane przez Państwa numery telefonów będą dostępne jedynie upoważnionym pracownikom obsługującym bazę, nie będą przekazywane innym podmiotom.

Aby zarejestrować się w bazie należy skorzystać z zakładki „Aktywacja powiadomień o odbiorze odpadów”.

W każdej chwili można zrezygnować z tej usługi i wówczas numer telefonu zostanie usunięty z bazy.

Za otrzymywane wiadomości nie ponosicie Państwo żadnych kosztów!

Zachęcamy do poszukiwania istotnych informacji dotyczących Gminy Szydłowiec właśnie w internecie, tym bardziej że zakładka przenosząca internautów do informacji o odpadach komunalnych jest widoczna na stronie głównej oficjalnej strony Urzędu Miejskiego szydlowiec.pl